Fremtidens el-køretøj til vej- og parksektoren

//

Fremtiden er elektrisk, og den er her nu. Med den teknologiske udvikling går alle køretøjer fra diesel- og benzinkøretøjer til elbiler. Dette vil have en enorm indvirkning på klimaforandringerne og på miljøet generelt. Der er nogle fordele ved dette skift – en af dem er, at der vil være mindre støjforurening på gaderne, hvilket betyder, at folk kan sove bedre om natten (eller arbejde uden afbrydelser). En anden fordel er, at vi skal bruge mindre tid på at tanke biler op; de oplader sig selv automatisk.

Alle køretøjer vil være elektriske i 2050 – det er blot et spørgsmål om, at teknologien fortsat forbedres og bliver mere overkommelig for alle. Det vil tage noget tid, men til sidst vil alle køretøjer blive elektriske!

Hvorfor er el bedre end benzin og diesel?

Elbiler er bedre for miljøet, fordi elektricitet er mere bæredygtig end benzin/diesel netop, fordi de ikke udleder kuldioxid eller fine partikler i luften. El forurener ikke og afsætter et CO2-aftryk, hvilket er noget, vi har fået stor fokus på. Temperaturen på vores klode er stigende på grund af det øgede CO2-aftryk og andre gasarter, hvilket er meget bekymrende! Det er nemlig et problem for både jordkloden, mennesker, dyr og planter – så jo mere vi kan gøre for at reducere emissionerne, jo bedre.

En virksomhed har ført an i retning af mere bæredygtig transport

Melex fremstiller elektriske køretøjer i form af golfvogne og arbejdskøretøjer. Det er det første produktionsanlæg i Central- og Østeuropa, der har produceret elbiler. Virksomheden blev grundlagt for hele 50 år siden i 1971, hvor de siden hen har produceret el-køretøjer.

Virksomheden har det største antal elbiler i Polen og søger i øjeblikket at udvide sin markedsandel. Deres fabrik kan producere op til 700 elbiler om året, som for det meste eksporteres til udlandet – 99 % af alle deres produkter sælges nu uden for Polen. De vigtigste markeder for Melex’s produkter omfatter Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland og Schweiz.

Hvilke køretøjer producerer Melex?

Melex startede med at fremstille elektriske golfvogne. Men hurtigt så de et marked for diverse arbejdskøretøjer – begge typer køretøjer er kendt for deres lave emissioner, hvilket er meget vigtigt i en tid med klimaændringer. Du finder en masse forskellige el-køretøj fra Melex, som både varierer i størrelse, udseende og deres effektivitet.

Køretøjerne er ideelle arbejdsbier, som ikke fylder meget, og som ikke har et behov for at køre stærkt, da de primære biler kører max 40km/t.. Til gengæld kan de laste en del, nogle helt op til 1.250 kg.

Hvem er Melex primære kunder?

Der er større virksomheder, som forhandler el-køretøjer hos Melex. Primært er det kommunale forvaltninger, der opkøber køretøjet til at arbejde i. Men også boligselskaber, industrien, transsportfirmaer, kirkegårde og mange flere. Virksomheden har en bred kundebase – hvis du er interesseret i at købe elektriske køretøjer til din virksomhed, så kan du nemt kontakte Nomaco Danmark A/S, for at får flere informationer. Her kan du få hjælp til at finde den helt rette maskine til dine arbejdsopgaver.

Miljø Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark