Forskellen på ekstern og intern ejendomsservice

//

Ejendomsservice varetager en række vigtige opgaver i en virksomhed eller en ejendom. Det kan være alt fra rengøring, vedligeholdelse af bygninger til administration af kontrakter og løbende tilsyn med ejendommen. Der er dog forskellige måder at varetage denne service på, og det kan være svært at vide, hvad der er bedst for din egen virksomhed. I denne blog vil vi se nærmere på forskellen mellem ekstern og intern ejendomsservice og deres respektive fordele og ulemper.

Introduktionen gav en overordnet forståelse af ejendomsservice, men hvad er forskellen på intern og ekstern ejendomsservice? Som navnene antyder, betyder intern ejendomsservice, at det udføres af firmaets egne ansatte, mens ekstern ejendomsservice er en ekstern virksomhed, der ansættes til at udføre opgaverne – eksempelvis ejendomsservice København. Intern ejendomsservice har den fordel, at det giver virksomheden større kontrol over arbejdet, og medarbejderne har en tættere tilknytning og forståelse af virksomhedens behov og kultur. Ulempen ved intern ejendomsservice er, at det kan være dyrere og kræve mere administration, da det kræver ekstra ressourcer og omkostninger til ansættelse, uddannelse og lønning af egne medarbejdere.

Ekstern ejendomsservice har omvendt den fordel, at virksomheden ikke skal investere i ekstra ressourcer til uddannelse og ansættelse af medarbejdere, da dette håndteres af det eksterne firma. Samtidig kan virksomheden nemmere tilpasse ressourcerne efter behov og justere kontrakten hos leverandøren i forhold til behovet. En anden fordel er, at virksomheden kan trække på den viden og erfaring, som det eksterne firma besidder og benytte de sidste nye teknologier og metoder i forhold til vedligeholdelse og rengøring. Ulempen er, at virksomhederne har mindre kontrol over arbejdet, idet det eksterne firma ikke har samme tilknytning til virksomheden som egne medarbejdere.

En af de andre centrale forskelle er, at den interne ejendomsservice er bundet til en bestemt arbejdsplads og er således begrænset af den pågældende bygnings størrelse og type. Det eksterne firma kan imidlertid have erfaring og kunder og arbejde i forskellige brancher og bygninger som f.eks. fødevarefabrikker, industribygninger eller kontorbygninger. Dette betyder, at det eksterne firma er i stand til at håndtere en bred vifte af udfordringer og opgaver i forskellige brancher.

Slutteligt er det værd at nævne, at virksomheder ofte anvender en blanding af de to løsninger. De interne medarbejdere er fx ansvarlige for vedligeholdelse og reparation af bygninger og teknisk udstyr, mens det eksterne firma er ansvarlig for fx rengøring, overvågning og tilsyn med ejendommen. Kombinationen tillader virksomhederne at benytte sig af de fordele, som hver service giver, og på samme tid reducere ulemperne.

Miljø Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark